[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
::โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม:: เป็นเลิศวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ::
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ
เว็บไซต์ฝ่ายงานฯ
เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้
เว็บไซต์สมาคม
การศึกษาทางไกลฯ

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

สภานักเรียน
ศูนย์ข่าว SWK
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
:: ลิ้งค์หน่วยงานของรัฐ ::
:: ลิ้งค์สถาบันอุดมศึกษา ::
ลิงค์อื่นๆ

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับการเตรียมตนเองและความสามารถในการคิดตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยใช้คู่มือการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เสริมสร้างค( อ่าน : 92 / ดาวน์โหลด : 6 ) เจ้าของ เยาวลักษณ์ พรมรินทร์
25/ต.ค../2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้ ของนักเรียน รายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยใช้ชุดฝึกปรับพื้นฐานความรู้แบ ( อ่าน : 121 / ดาวน์โหลด : 5 ) เจ้าของ รัชนี เลิศเกษม
30/ก.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย( อ่าน : 227 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายชนกันต์ กิจรักษ์
7/ก.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน( อ่าน : 195 / ดาวน์โหลด : 9 ) เจ้าของ นางโสภา ประจิตร
7/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 852 / ดาวน์โหลด : 241 ) เจ้าของ นางสาวสุภาพร สุพนัส
8/ธ.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
6 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบสน่ารู้กับนักวิทยาศาสตร์น้อย ( อ่าน : 1244 / ดาวน์โหลด : 131 ) เจ้าของ นางแก้วใจ เหล่าไพโรจน์จารี
18/พ.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
7 ชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาพฤติกรรมทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม( อ่าน : 678 / ดาวน์โหลด : 276 ) เจ้าของ นางวิภา อุทยานุกูล
30/ม.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
8 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ( อ่าน : 74608 / ดาวน์โหลด : 103 ) เจ้าของ นางหทัยกาญจน์ ทองมูล
8/ธ.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
9 ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด Hello! AEC ( อ่าน : 1153 / ดาวน์โหลด : 129 ) เจ้าของ ครูมัฎฐ์นันท์ ไชยการ
29/ส.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
10 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด วัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ( อ่าน : 823 / ดาวน์โหลด : 107 ) เจ้าของ นางดาระณี กรุงศรี
29/ส.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
11 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เครื่องมือช่างพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1476 / ดาวน์โหลด : 171 ) เจ้าของ ครูจำเนียร บุญนิล
27/พ.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
12 แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ( อ่าน : 1251 / ดาวน์โหลด : 801 ) เจ้าของ นางเยาวเรศ งานดี
31/มี.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
13 สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์( อ่าน : 1782 / ดาวน์โหลด : 287 ) เจ้าของ ครูแก้วใจ เหล่าไพรโรจน์จารี
6/มี.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
14 บทเรียนสำเร็จรูป แสงธรรมนำทาง พระไตรปิฎก( อ่าน : 1080 / ดาวน์โหลด : 182 ) เจ้าของ นายพงษ์ศักดิ์ ปันแก้ว
18/ก.พ./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
15 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ลำดับ และอนุกรม ( อ่าน : 2420 / ดาวน์โหลด : 608 ) เจ้าของ นางสาวสุภาพร สุพนัส
6/ก.พ./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
16 สื่อการเรียนรู้เรื่องความรู้พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม. 4( อ่าน : 1087 / ดาวน์โหลด : 218 ) เจ้าของ ครูนงลักษณ์ ราชตา
26/ธ.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
17 ชุดการสอนเรื่อง การค้นพบสารพันธุกรรม ( อ่าน : 3903 / ดาวน์โหลด : 771 ) เจ้าของ นางหทัยกาญจน์ ทองมูล
6/ธ.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
18 เรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น( อ่าน : 1350 / ดาวน์โหลด : 1064 ) เจ้าของ นางนงลักษณ์ ราชตา
1/ส.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
19 เซตกับการแก้โจทย์ปัญหา( อ่าน : 925 / ดาวน์โหลด : 186 ) เจ้าของ นางนงลักษณ์ ราชตา
17/ก.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
20 แผนภาพของเวนน์- ออยเลอร์( อ่าน : 1809 / ดาวน์โหลด : 133 ) เจ้าของ นางนงลักษณ์ ราชตา
17/ก.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>