[ข่าวสารที่น่าสนใจ]  [ ม.3 ปัจจุบัน ] [ ม.3 ย้อนหลัง ปี 55 ]
[ 23-06-57 ] O-NET ม.3 ตารางกำหนดสอบ 31 ม.ค.58-2 ก.พ.58
[ 28-01-57 ] โควตา ว.นาฎศิลป์ เชียงใหม่ สมัครผ่านแนะแนว ถึง 20 ก.พ.57
[ 06-12-56 ] โควตา เตรียมอุดมศึกษา สมัครผ่านแนะแนว ถึง 22 ม.ค. 57 โหลด ใบสมัคร // ใบรับรองผลการเรียน
[ 06-12-56 ] โรงเรียนนายช่างฝีมือทหาร รับสมัครแล้ว ถึง 9 ก.พ.57 สมัครด้วยตนเอง
[ 06-12-56 ] สมัครรับทุนสายสามัญ/อาชีพ มูลนิธิยุวพัฒน์ 7,000.-/ปี รับ ม.3 ศึกษาต่อ ม.ปลาย สมัครผ่านแนะแนวโรงเรียน ถึง 17 ม.ค. 57
[ 06-12-56 ] สอบชิงทุนบุตรทหารผ่านศึก รับทุน 5,000.*/ปี จนจบ ป.ตรี รับ ม.3 สมัครที่ค่ายเม็งราย ถึง 27 ธ.ค.56
[ 06-12-56 ] โควตา ว.การอาชีพ ถึง 27 ธ.ค. 56 และ โควตา ว.เทคนิค เชียงราย ถึง 27 ธ.ค. 56 สมัครที่ผ่ายแนะแนว
[ 16-10-56 ] ขยายเวลารบสมัครสอบเข้า ม.4 ทุน พสวท. ถึง 30 ต.ค. 56 และเลื่อนวันสอบเป็นวันที่ 15 ธ.ค. 56 คลิกดูรายละเอียด
[ 16-10-56 ] โครงการช้างเผือก นายเรืออากาศ GPAX 3.25 สมัครถึง 1 พ.ย.56
[ 26-08-56 ] รับสมัครเข้า .4 โครงการ วมว.ห้องเรียนวิทย์ ถึง 30 ก.ย. 56
[ 26-08-56 ] รับสมัครเข้า ม.ปลาย ประเทศญี่ปุ่น ถึง ป.ตรี-โท เป็นทุนรัฐบาล ก.พ. สมัครถึง 28 ส.ค. 56
[ 26-08-56 ] รับสมัครเข้า ม.4 มหิดลฯ และจุฬาภรณ์ ถึง 30 ก.ย. 56
[15-มี.ค.-56] สมัคเรียนล่วงหน้า ป.ตรี (Pre-degree) ม.รามคำแห่ง ถึง 13 พ.ค. 56