ติดต่อเรา


โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 
โทรศัพท์ : 053-711018   โทรสาร : 053-713003
อีเมลล์ : swk.cr@samakkhi.ac.th , samakkhi.cr@samakkhi.ac.th
เว็บไซต์ : www.samakkhi.ac.th