ข้อมูลโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน

  “พลํ สงฺฆสฺส สามคฺคี” (แปลว่า “สามัคคีคือพลัง”)

 

ปรัชญาของโรงเรียน

“เรียนเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำพัฒนา”

 

สีประจำโรงเรียน

“ ขาว – น้ำเงิน ”

 

Motto
Samakkhiwitthayahom School is the smartest school through excellence, and beyond.

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง