โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ แด่ท่านผู้อำนวยการ

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นำฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  2563 พร้อมขอพรจากท่านผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut