โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และตักบาตรดอกไม้ ครั้งที่ 4

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และตักบาตรดอกไม้ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

 

Post Author: Tanawut