โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรม IP Christmas Party 2019

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม IP Christmas Party 2019 ซึ่งจัดกิจกรรมโดยโปรแกรมนานาชาติ (Internation Program) และโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค(Education Hub) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

Post Author: Tanawut