โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดกิจกรรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และโปรแกรมนานาชาติ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut