โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร ประชุมข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนธันวาคม เพื่อชี้แจงและมอบนโยบาย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องเรียนดิจิตอล (D4D) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut