โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีในความสำเร็จ ของนักเรียน และสถานศึกษาพระราชทานประจำปี 2562

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีในความสำเร็จ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน สถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปี 2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut