ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีจารึก สมประสงค์ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าก๊อ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut