โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ทำบุญอาคารเรียน 4

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานในพิธี ทำบุญอาคารเรียน 4 และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ อาคาร 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut