โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพระธรรมราชานุวัตร อดีตรักษาการเจ้าคณะภาค 6

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครู เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพระธรรมราชานุวัตร อดีตรักษาการเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ศาลาบำเพ็ญบุญอนุสรณ์ เชิด-อัมรา มุนิกานนท์  วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง)  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut