โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา – กรีฑา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย “แม่สายเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬากลาง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut