โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก “ริมกกเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โดยมีนายวรพงษ์ สันติวงค์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเตรียมอุดศึกษาพัฒนาการเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut