โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีผู้บังคับบัญชา และกองลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut