โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดการประชุม ผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายโอภาส สุขเจริญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ดร.ปรมินทร์ อริเดช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวรสฤษดิ์ ปิงเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมการประชุม และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม 4.00 และนักเรียนดีเด่นด้านระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut