การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่ 6

นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสมาคมผู้ปกครอง-ครู ครั้งที่ 6 (วาระปี พ.ศ.2561-2563) โดยมีนายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการสมาคม เข้าร่วมการประชุม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut