โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่พบผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และผู้ปกครองนักเรียน ที่เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่าย ให้การต้อนรับ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut