โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรนักเรียน โครงการ “พัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสารสำหรับสารวัตรนักเรียน”

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมโครงการ “พัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสารสำหรับสารวัตรนักเรียน” โดยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34 เชียงราย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut