โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับผู้อำนวยการรายงานตัวในโอกาสรับตำแหน่ง

นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับ นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้มารายงานตัวในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องผู้อำนวยการ อาคาร 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut