โรงเรียนสามัคีวิทยาคมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครู แสดงความยินดีกับนางสาวเจษธิดา สูงขาว และนางสาวประภัสสร ศรีกอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Awards 7  จากการเข้าร่วมการจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ในชื่อผลงาน “นวัตกรรมลูกบอลดินเผาอุ้มน้ำ” โดยมีครูชัยวุฒิ มาเมืองกล เป็นผู้ฝึกสอน ในงาน International Exhibition forYoung Inventors (IEYI 2019) ระหว่างวันที่ 22 – 26 ตุลาคม จังหวัดบันเติน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut