โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตร และแนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลการศึกษา

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตร และแนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลการศึกษา โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุม วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut