โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ นำโดยดร.โสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการศึกษา และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut