พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี2562

นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังแรก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut