พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี2562

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังแรก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut