การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 – 2562 โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และตัวแทนเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ท่าน ระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut