พิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ฟิสิกส์ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาฟิสิกส์ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนที่เข้าค่ายวิชาการ จำนวน 36 คน ระหว่างวันที่ 6 – 20 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut