โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นายวรพงษ์ สันติวงค์

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการเป็นการประจำที่ สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 36 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut