โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดการประชุม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่ 2 / 2562

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่ 2 / 2562 เพื่อแจ้งแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงปิดภาคเรียนโดยมีพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างชาวไทย เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน พนักงานทำความสะอาด พนักงานจำหน่ายคูปอง พนักงานโรงน้ำดื่ม คนสวน พนักงานขับรถ และพนักงานรักษาความปลอดภัย เข้าร่วมการประชุม วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut