โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดการประชุมครูและ บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8 / 2562 และได้มอบหมายงาน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานจัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8 / 2562 และได้มอบหมายงานต่อฝ่ายบริหาร โดยมีนายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนพร้อมฝ่ายบริหารเป็นผู้ลงนามรับมอบ วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut