โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายบริหาร เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นำฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายบริหาร เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องศึกษาอดีต พิจารณาปัจจุบัน และวาดฝันถึงอนาคต เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตริมกก ให้พร้อมสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยมี นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เป็นประธานเปิดงาน มีผู้บริหาร และข้าราชการครู ในสหวิทยาเขตริมกก จำนวน 80 คน เข้าร่วมการประชุม วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut