ผู้อำนวยการมอบของที่ระลึกในงานมุทิตาจิต “เขียว ขาว มุทิตาอาวรณ์ อนุสรณ์แด่คุณครู ”

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบของที่ระลึกในงานมุทิตาจิต “เขียว ขาว มุทิตาอาวรณ์ อนุสรณ์แด่คุณครู ” อาจารย์ไพโรจน์ เลิศพลานันต์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ หอประชุมห้วยสัก โรงเรียนห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut