การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและสร้างเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ”

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและสร้างเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ” โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 23 ท่าน วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut