สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเงินรายได้งานวิ่ง 111 ปี และเงินสนับสนุนมูลนิธิสามัคคี

นายพละวัต ตันศิริ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมคณะกรรมการ มอบเงินรายได้งานวิ่ง 111 ปี มินิมาราธอน และเงินสนับสนุนจากกิจกรรม การจัดผ้าป่า และการให้เช่าพระพุทธมณีไมตรีรัตนะ ให้แก่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยมีนายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบเงิน จำนวน 685,331 บาท และมอบเงินสนับสนุนให้มูลนิธิสามัคคีวิทยาคม โดยมีนางพาณี จินดาวงศ์ ประธานมูลนิธิเป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวน 300,000 บาท และมอบเหรียญที่ระลึกให้แก่นายผจญ ใจกล้า ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut