พิธี”คุรุกษิณาลัย ร้อยดวงใจสามัคคี คารวปูชนีย กตเวทิตาจิต” ประจำปี 2562

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธาน พิธี”คุรุกษิณาลัย ร้อยดวงใจสามัคคี คารวปูชนีย กตเวทิตาจิต” ประจำปี 2562 กล่าวแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึก แด่ผู้อำนวยการ ครู และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 11 ท่าน  วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องสตาร์ฮอล์ สวนอาหารเอกโอชา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut