สอนเสริมวิชาสังคม – ภาษาไทย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ นางเยาวลักษณ์ พรมรินทร์ หัวหน้างานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ต้อนรับและมอบของที่ระลึก อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์ แห่งสถาบันกวดวิชา ดาว้องก์ สอนเสริมวิชาสังคม – ภาษาไทย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องเรียนดิจิตอล D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut