การบรรยายธรรม “รด.ยุคใหม่ กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์”

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมต้อนรับผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 และพระมหาสมปอง ตาลปุตุโต ในการบรรยายธรรม “รด.ยุคใหม่ กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์” โดยมีข้าราชการครู ทหาร และนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมนครั้งนี้ ซึ่งจัดกิจกรรมโดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut