นิทรรศการ การนำเสนอโครงงานด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิด นิทรรศการการนำเสนอโครงงานด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว ซึ่งจัดกิจกรรมโดยกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

รูปภาพเพิ่มเติม

Post Author: Admin SWK