พิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับประเทศ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2562

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับประเทศ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36 เป็นประธานในพิธีเปิด ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น สพม.36 วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut