พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 69

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประธานศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเทิง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut