โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมรับการฝึกจิตและพฤติกรรม

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมรับการฝึกจิตและพฤติกรรม ภายใต้โครงการผู้นำปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม พุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก- แม่ลม ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 

 

 

Post Author: Tanawut