โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
นายบุริศร์ อาทิตย์สาม นักเรียนชั้น ม.6.15 รับรางวัลเหรียญทองแดง  นายรวิภาส พันธุ์อนุรักษ์ชัย นักเรียนชั้น ม.6.15 รับรางวัลเหรียญเงิน  น.ส.มนัสนันท์ ปัญญาสุ นักเรียนชั้น ม.6.15 รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 รายการ TMC-Thailand Mathematics Contest ประจำปี 2561 และ น.ส.มนัสนันท์ ปัญญาสุ นักเรียนชั้น ม.6.15 สามารถเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ ที่ประเทศสิงคโปร รับรางวัลเหรียญทองแดง
ด.ช.ธนัสร วรรณสม นักเรียนชั้น ม.2.10 นายกฤษฎิ์ศรัล กันติ๊บ นักเรียนชั้น ม.3.10 ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับทุนการศึกษา  2,500 บาท น.ส. มนัสนันท์ ปัญญาสุ น.ส.ณิชา สกุลวงศ์ธนา นักเรียนชั้น ม.6.15 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับทุนการศึกษา 1,500 บาท การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงราย ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut