โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรห้องเรียน ดีเด่น ด้านความสะอาด ประจำเดือนกรกฎาคม

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรห้องเรียน ดีเด่น ด้านความสะอาด ประจำเดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนะเลิศ นักเรียนชั้น ม.1.5 ชนะเลิศอันดับที่ 1 นักเรียนชั้น ม.1.10 ชนะเลิศอันดับที่ 2 นักเรียนชั้น ม.1.9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนะเลิศ นักเรียนชั้น ม.2.6 ชนะเลิศอันดับที่ 1 นักเรียนชั้น ม.2.5 ชนะเลิศอันดับที่ 2 นักเรียนชั้น ม.2.8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชนะเลิศ นักเรียนชั้น ม.3.9 ชนะเลิศอันดับที่ 1 นักเรียนชั้น ม.3.5 ชนะเลิศอันดับที่ 2 นักเรียนชั้น ม.3.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชนะเลิศ นักเรียนชั้น ม.4.15 ชนะเลิศอันดับที่ 1 นักเรียนชั้น ม.4.12 ชนะเลิศอันดับที่ 2 นักเรียนชั้น ม.4.13 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชนะเลิศ นักเรียนชั้น ม.5.15 ชนะเลิศอันดับที่ 1 นักเรียนชั้น ม.5.13 ชนะเลิศอันดับที่ 2 นักเรียนชั้น ม.5.14 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชนะเลิศ นักเรียนชั้น ม.6.1 ชนะเลิศอันดับที่ 1 นักเรียนชั้น ม.6.10 ชนะเลิศอันดับที่ 2 นักเรียนชั้น ม.6.2 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut