การประชุมสัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอน โครงงานวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอน  โครงงานวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขันวิชาการระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงรายเข้าร่วม และวิทยากรจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut