โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 0yfการอบรมด้านสุขอนามัย และโภชนาการ แก่ผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดการอบรมด้านสุขอนามัย และโภชนาการ แก่ผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน  ดำเนินกิจกรรมโดยงานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut