ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม Zero waste school

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และนำเสนอผลการดำเนินงาน Zero waste school โดยมีคณะครู และกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 ร่วมนำดำเนินการ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut