พิธีเทิดทูนพระคุณแม่ ประจำปี 2562

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวประกาศราชสุดี เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ใน“พิธีเทิดทูนพระคุณแม่” ประจำปี 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut