โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ด.ญ.ธัญพิชชา ชัยชูเชิด นักเรียนชั้น ม.1.13 ชนะเลิศการแข่งขันแบตมินตัน รุ่นอายุ 12 ปี รางวัลรองชนะเลิศหญิงคู่ รุ่นอายุ 12 ปี และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 หญิงเดี่ยวรุ่นอายุ 14 รับเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล และทุนการศึกษา 3,000 บาท การแข่งขัน แบตมินตัน Junier Badminton Championship 2019
ฝ่ายกิจการนักเรียน รางวัลห้องเรียนสะอาดดีเด่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนะเลิศ ชั้น ม.1.4 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชั้น ม.1.5 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชั้น ม.1.8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนะเลิศ ชั้น ม.2.8 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชั้น ม.2.5 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชั้น ม.2.7 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชนะเลิศ ชั้น ม.3.10 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชั้น ม.3.5 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชั้น ม.3.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชนะเลิศ ชั้น ม.4.15 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชั้น ม.4.13 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชั้น ม.4.8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชนะเลิศ ชั้น ม.5.15 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชั้น ม.5.14 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชั้น ม.5.8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชนะเลิศ ชั้น ม.6.8 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชั้น ม.6.9 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชั้น ม.6.15 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โณงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut