การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น ระดับศูนย์เครือข่าย ปีการศึกษา 2562

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น ระดับศูนย์เครือข่าย ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 13 โรงเรียน วันที่ 7 สิงหาคม ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut